สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

 

  

วารสาร สร้างเสริมสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปี 2556

 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ธันวาคม 2556

ปี 2557

 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2557

   

  ประกาศ-ถอดถอน สมาชิกค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 เดือน สกสค.จ.มหาสารคาม

 ประกาศสมาชิก ชพค - ชพส ค้างชำระเงิน 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2557

 ประกาศสมาชิก ชพค - ชพส ค้างชำระเงิน 3 เดือน มกราคม 2557

 ถอดถอนรายชื่อสมาชิก ชพค - ชพส ค้างชำระเงิน 3 เดือน ธันวาคม 2556

 ประกาศสมาชิก ชพค - ชพส ค้างชำระเงิน 3 เดือน ธันวาคม 2556

ประกาศ-ถอดถอน สมาชิกค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 เดือน จังหวัดต่าง ๆ

  สกสค.จ.สงขลา ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.สุโขทัย ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.อ่างทอง ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.หนองคาย ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.สงขลา ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.สตูล ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.สงขลา ประกาศรายชื่อ สมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อ สมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

หนังสือประชาสัมพันธ์

 การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการ สกสค (เอกสารหมายเลข 1).

 การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการ สกสค (เอกสารหมายเลข 2).

****************************************************

 โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกรับรางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาฯ ปี 2556"

 ประกาศ เรื่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรัางวัลพระพฤหัสบดีทองคำ

 คณะกรรมการ สกสค.แจ้งหลักเกณฑ์สรรหาฯ เบื้องต้น

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

 ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา / ประกาศผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูฯ

 แบบฟอร์มสมาชิกกรณีเกษียณอายุราชการ / เกษียณอายุก่อนราชการกำหนด / ลาออก 

 โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 โครงการจัดสร้าง "พระพฤหัสบดี" 

 หนังสือแจ้ง ทุก อบต./ทุก เทศบาล ให้หน่วยงานหัก ณ ที่จ่าย 

 ข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างอาคารฯ จ.เชียงใหม่ 

 มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ที่ประสบอุทกภัย 

 หนังสือปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้าน 


ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. เพิ่มเติม (วันที่ 1 ตค.56) <<คลิ๊ก>>

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. (วันที่ 17 กค.56) <<คลิ๊ก>>

ผู้รับผลประโยชน์ต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ สกสค.เท่านั้นค่ะ

แบบฟอร์มคำขอกู้กรุณาไม่ต้องเย็บมาคะ หนีบหรือใช้ยางมัดก็ได้ค่ะ

หน้าคำนวณ 20% หากไม่มั่นใจเว้นไว้นะค่ะ ลงลายมือชื่อมาอย่างเดียวค่ะ หรือเขียนโดยดินสอดีกว่านะค่ะ เจ้าหน้าที่จะคำนวณให้อีกครั้งค่ะ

เกณฑ์การผ่อนชำระสามารถดาวโหลดได้ที่ Webboard ค่ะจะอยู่ในกระทู้คู่มือประกอบการกู้นะค่ะ

(21 ตค.54) หนังสือปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้าน <คลิ๊ก>

ลายมือชื่อการเงินและผอ.เขต (ต้องเป็นลายมือบุคคลกลุ่มนี้เท่านั้น) <คลิ๊ก> 

เอกสารประกอบคำขอกู้และเสนอคำแนะนำค่ะ <คลิ๊ก>

**********************************

 ตรวจสอบรายชื่อนำส่งธนาคารออมสิน <คลิ๊ก>

**********************************

ดาวโหลดแบบฟอร์มคำขอกู้ <คลิ๊ก>

       คู่มืออยู่ Webbord ด้านล่างนะค่ะ จะมีแบบฟอร์มคำขอกู้ที่สามารถเพิ่มตัวหนังสือได้และเพิ่มไม่ได้นะค่ะ

แก้ไขชุดกู้ค่ะ

      แบบคำตรวจสอบคำขอกู้ หน้า 2 เตรียมเอกสารอย่างละ 2 ชุดทั้งหมดค่ะ  


ตารางเงินสงเคราะห์รายศพประจำปี 2556
เดือน ช.พ.ค. ช.พ.ส.
มกราคม 486.00 243.00
กุมภาพันธ์ 479.00 235.00
มีนาคม 563.00 263.00
เมษายน 462.00 223.00
พฤษภาคม 504.00 252.00
มิถุนายน 509.00 246.00
กรกฎาคม 529.00 261.00
สิงหาคม 453.00 256.00
กันยายน 495.00 241.00
ตุลาคม 473.00 254.00
พฤศจิกายน 438.00 216.00
ธันวาคม 586.00 307.00
ตารางเงินสงเคราะห์รายศพประจำปี 2557
เดือน ช.พ.ค. ช.พ.ส.
มกราคม 523.00 223.00
กุมภาพันธ์ 569.00 257.00
มีนาคม 568.00 286.00
เมษายน 558.00 264.00
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

   ข้อควรรู้ กรณีสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. เสียชีวิต (คลิ็๊ก)

   มีสมาชิกหลายท่านได้สอบถามเกี่ยวกับจำนวนการเก็บเงิน ช.พ.ค. / ช.พ.ส. ซึ่งคำถามที่พบบ่อย คือ

             1.จำนวนยอดการเรียกเก็บทำไมไม่เท่ากันทุก ๆ เดือน / ยอดการชำระเงินจะทราบได้อย่างไร / ชำระล่างหน้าได้หรือไม่ คำตอบ เนื่องจากในแต่ละเดือนสมาชิกเสียชีวิตของแต่ละเดือนจะไม่เท่ากันค่ะ เสียชีวิต 1 ศพ ก็จะนับเป็น 1 บาท จะตัดยอดการนับจำนวนผู้เสียชีวิตทุกวันที่ 20 ของทุกเดือนค่ะ หากเสียชีวิตจำนวนกี่ศพ ก็จะเป็นยอดการชำระในเดือนนั้น ๆ ทำให้ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าสมาชิกจะเสียชีวิตกี่รายค่ะ

            2.รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ห้อง ข้อควรรู้ของสมาชิก หรือ ((คลิ็๊ก)) เพื่อเข้าสู่ห้อง ข้อควรรู้ของสมาชิก (อยู่ด้านล่างสุดของหน้าค่ะ) เพราะเนื่องจากมีสมาชิกหลายท่านสงสัยว่าทำไมยอดการชำระของแต่ละเดือนไม่เท่ากัน และยอดการชำระมาจากไหน  

 

 

 

 

 หักเงิืนสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค./ช.พ.ส. ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ทุกวันที่ 5 ของเดือน

 รายชื่อสมาชิกหักผ่านบัญชีค้างชำระ ณ วันที่ 5 เมษายน 2557 ช.พ.ค.  ช.พ.ส.

 สมาชิกที่หักผ่านบัญชีไม่ไ้ด้จะมี SMS แจ้งเข้าโทรศัพท์มือถือ ให้สมาชิกติดต่อชำระเงินโดยด่วนค่ะ

 หากมีรายชื่อการค้างชำระต้องมาชำระเงินสด ณ สกสค.จ.มหาสารคามและหากประสงค์จะหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยต่อ ให้มายื่นคำร้องหักผ่านบัญชีอีกครั้งค่ะ

 สำหรับหนังสือรับรองในการหักผ่านบัญชีกรุงไทย สามารถมาขอรับได้ที่ ณ สำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคามได้ค่ะ (จะไม่ส่งเป็นรายบุคคล)

 หากต้องการตรวจสอบว่าสามารถหักเงินสงเคราะห์ผ่านบัญชีได้หรือไม่  ให้นำสมุดบัญชีปรับยอดการชำระเงินหรือโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้หลังวันที่ 10 ของทุก ๆ เดือนค่ะกระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ ปรับปรุงเมื่อ

[สอบถาม] ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำ WebSite สกสค.จ.มหาสารคาม

เว็บมาสเตอร์ 10674/100 07/09/2011 24/03/2014 11:23

[ดาวโหลด] คู่มือและชุดกู้ค่ะ

Admin 22018/121 09/09/2011 12/03/2014 10:58

[รวบรวม] คำตอบที่สอบถามเรื่อง เงินกู้ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.  

เว็บมาสเตอร์ 186609/1371 12/09/2011 17/04/2014 16:18

[รวบรวม] คำตอบที่สอบถามเรื่อง เลข ชพค - ชพส ยอดค้างชำระ

เว็บมาสเตอร์ 15443/145 12/09/2011 03/04/2014 19:20

[สอบถาม] การดำเนินงานจัดการโครงการจัดสวัสดิการเงินกู้

เว็บมาสเตอร์ 4946/36 18/09/2011 03/03/2014 16:40

[ตามหาผู้ค้ำ] กรณีไม่มีผู้ค้ำค้ำประกัน

เว็บมาสเตอร์ 12293/97 06/10/2011 25/03/2014 13:16

ชื่นชม สกสค มหาสารคาม

ครูทางเหนือเจ้า 5678/28 07/10/2011 30/03/2014 05:35

สอบถามการกู้เงินชพค.ค่ะ

มัลลิกา แก้ววันทา 350/3 26/11/2013 21/01/2014 11:07

รบกวนถามคับ

นายอำพล ภาระหันต์ 207/2 08/01/2014 13/01/2014 15:37

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้

วรรณิษา สีสงกา 244/3 08/01/2014 09/03/2014 16:01

ขอสอบถามค่ะ

ธุรการโรงเรียน 211/1 20/01/2014 22/01/2014 10:52

พนักงานจ้าง

kkkk 159/1 05/02/2014 06/02/2014 20:55