สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

 

  

  

 

วารสาร สร้างเสริมสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปี 2557

 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2557

 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2557

 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2557

 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2557

 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2557

 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2557

 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2557

 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม 2557  

   

  ประกาศ-ถอดถอน สมาชิกค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 เดือน สกสค.จ.มหาสารคาม

 ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค - ชพส ค้างชำระเงิน 3 เดือน ตุลาคม 2557 

 ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค - ชพส ค้างชำระเงิน 3 เดือน กันยายน 2557 

 ถอนชื่อรายชื่อสมาชิก ชพค - ชพส ค้างชำระเงิน 3 เดือน สิงหาคม 2557 

 ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค - ชพส ค้างชำระเงิน 3 เดือน สิงหาคม 2557 

 ประกาศ-ถอดถอน สมาชิกค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 เดือน จังหวัดต่าง ๆ

  สกสค.จ.เชียงราย ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.อุบลราชธานี ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.อุบลราชธานี ถอนชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.น่าน ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

หนังสือประชาสัมพันธ์

 สรุปงบหน้าแบบคำขอกู้โครงการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู

 แบบฟอร์มสมาชิกกรณีเกษียณอายุราชการ / เกษียณอายุก่อนราชการกำหนด / ลาออกจากราชการ ประจำปี 2557 

 โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 คณะกรรมการ สกสค.แจ้งหลักเกณฑ์สรรหาฯ เบื้องต้น

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

 โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 โครงการจัดสร้าง "พระพฤหัสบดี" 

 มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ที่ประสบอุทกภัย 

 หนังสือปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้าน 


ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. เพิ่มเติม (วันที่ 1 ตค.56) <<คลิ๊ก>>

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. (วันที่ 17 กค.56) <<คลิ๊ก>>

ผู้รับผลประโยชน์ต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ สกสค.เท่านั้นค่ะ

แบบฟอร์มคำขอกู้กรุณาไม่ต้องเย็บมาคะ หนีบหรือใช้ยางมัดก็ได้ค่ะ

หน้าคำนวณ 20% หากไม่มั่นใจเว้นไว้นะค่ะ ลงลายมือชื่อมาอย่างเดียวค่ะ หรือเขียนโดยดินสอดีกว่านะค่ะ เจ้าหน้าที่จะคำนวณให้อีกครั้งค่ะ

เกณฑ์การผ่อนชำระสามารถดาวโหลดได้ที่ Webboard ค่ะจะอยู่ในกระทู้คู่มือประกอบการกู้นะค่ะ

(21 ตค.54) หนังสือปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้าน <คลิ๊ก>

ลายมือชื่อการเงินและผอ.เขต (ต้องเป็นลายมือบุคคลกลุ่มนี้เท่านั้น) <คลิ๊ก> 

เอกสารประกอบคำขอกู้และเสนอคำแนะนำค่ะ <คลิ๊ก>

**********************************

 ตรวจสอบรายชื่อนำส่งธนาคารออมสิน <คลิ๊ก>

**********************************

ดาวโหลดแบบฟอร์มคำขอกู้ <คลิ๊ก>

       คู่มืออยู่ Webbord ด้านล่างนะค่ะ จะมีแบบฟอร์มคำขอกู้ที่สามารถเพิ่มตัวหนังสือได้และเพิ่มไม่ได้นะค่ะ

แก้ไขชุดกู้ค่ะ

      แบบคำตรวจสอบคำขอกู้ หน้า 2 เตรียมเอกสารอย่างละ 2 ชุดทั้งหมดค่ะ  


ตารางเงินสงเคราะห์รายศพประจำปี 2557
เดือน ช.พ.ค. ช.พ.ส.
มกราคม 523.00 223.00
กุมภาพันธ์ 569.00 257.00
มีนาคม 568.00 286.00
เมษายน 558.00 264.00
พฤษภาคม 466.00 242.00
มิถุนายน 571.00 304.00
กรกฎาคม 506.00 228.00
สิงหาคม 482.00 240.00
กันยายน 515.00 246.00
ตุลาคม 506.00 252.00
พฤศจิกายน 514.00 235.00
ธันวาคม 584.00 253.00
ตารางเงินสงเคราะห์รายศพประจำปี 2558
เดือน ช.พ.ค. ช.พ.ส.
มกราคม 438.00 244.00
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

 

   ข้อควรรู้ กรณีสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. เสียชีวิต (คลิ็๊ก)

   มีสมาชิกหลายท่านได้สอบถามเกี่ยวกับจำนวนการเก็บเงิน ช.พ.ค. / ช.พ.ส. ซึ่งคำถามที่พบบ่อย คือ

             1.จำนวนยอดการเรียกเก็บทำไมไม่เท่ากันทุก ๆ เดือน / ยอดการชำระเงินจะทราบได้อย่างไร / ชำระล่างหน้าได้หรือไม่ คำตอบ เนื่องจากในแต่ละเดือนสมาชิกเสียชีวิตของแต่ละเดือนจะไม่เท่ากันค่ะ เสียชีวิต 1 ศพ ก็จะนับเป็น 1 บาท จะตัดยอดการนับจำนวนผู้เสียชีวิตทุกวันที่ 20 ของทุกเดือนค่ะ หากเสียชีวิตจำนวนกี่ศพ ก็จะเป็นยอดการชำระในเดือนนั้น ๆ ทำให้ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าสมาชิกจะเสียชีวิตกี่รายค่ะ

            2.รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ห้อง ข้อควรรู้ของสมาชิก หรือ ((คลิ็๊ก)) เพื่อเข้าสู่ห้อง ข้อควรรู้ของสมาชิก (อยู่ด้านล่างสุดของหน้าค่ะ) เพราะเนื่องจากมีสมาชิกหลายท่านสงสัยว่าทำไมยอดการชำระของแต่ละเดือนไม่เท่ากัน และยอดการชำระมาจากไหน  

 

 

 

 

 หักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค./ช.พ.ส. ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สำหรับสมาชิกไม่มีสังกัด ทุกวันที่ 5 ของเดือน

 รายชื่อสมาชิกหักผ่านบัญชีค้างชำระ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ช.พ.ค.  ช.พ.ส.

 หักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค./ช.พ.ส. ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สำหรับสมาชิก อบต. ทุกวันที่ 1 ของเดือน

 รายชื่อสมาชิกหักผ่านบัญชีค้างชำระ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ช.พ.ค.  ช.พ.ส.

 สมาชิกที่หักผ่านบัญชีไม่ได้จะมี SMS แจ้งเข้าโทรศัพท์มือถือ ให้สมาชิกติดต่อชำระเงินโดยด่วนค่ะ

 หากมีรายชื่อการค้างชำระต้องมาชำระเงินสด ณ สกสค.จ.มหาสารคามและหากประสงค์จะหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยต่อ ให้มายื่นคำร้องหักผ่านบัญชีอีกครั้งค่ะ

 สำหรับหนังสือรับรองในการหักผ่านบัญชีกรุงไทย สามารถมาขอรับได้ที่ ณ สำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคามได้ค่ะ (จะไม่ส่งเป็นรายบุคคล)

 หากต้องการตรวจสอบว่าสามารถหักเงินสงเคราะห์ผ่านบัญชีได้หรือไม่  ให้นำสมุดบัญชีปรับยอดการชำระเงินหรือโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้หลังวันที่ 5 ของทุก ๆ เดือนค่ะกระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ ปรับปรุงเมื่อ

[สอบถาม] ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำ WebSite สกสค.จ.มหาสารคาม

เว็บมาสเตอร์ 14049/103 07/09/2011 20/12/2014 06:20

[ดาวโหลด] คู่มือและชุดกู้ค่ะ

Admin 23339/126 09/09/2011 17/12/2014 13:01

[รวบรวม] คำตอบที่สอบถามเรื่อง เงินกู้ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

เว็บมาสเตอร์ 217384/1456 12/09/2011 16/12/2014 13:10

[รวบรวม] คำตอบที่สอบถามเรื่อง เลข ชพค - ชพส ยอดค้างชำระ

เว็บมาสเตอร์ 20585/176 12/09/2011 17/12/2014 11:27

[สอบถาม] การดำเนินงานจัดการโครงการจัดสวัสดิการเงินกู้

เว็บมาสเตอร์ 5584/37 18/09/2011 02/12/2014 23:03

[ตามหาผู้ค้ำ] กรณีไม่มีผู้ค้ำค้ำประกัน

เว็บมาสเตอร์ 15276/128 06/10/2011 05/12/2014 11:31

ชื่นชม สกสค มหาสารคาม

ครูทางเหนือเจ้า 6415/28 07/10/2011 30/03/2014 05:35

สอบเรื่องเรื่องการกู้ของพนักงานมหาลัยค่ะ

ขวัญสุดา 694/10 24/06/2014 19/10/2014 16:22

เงินยืม ชพค 3 ล้านทำประกัน 9 ปี ถ้าครบ 9 ปี เขาบังคับทำประกันต่อหรือไม่

อนุพงษ์ ชุติธาดา 128/1 08/11/2014 11/11/2014 00:34

สอบถามเรื่องการนำเงินมาโป๊ะการกู้เงิน ชพคใ

soo 25/1 17/12/2014 19/12/2014 00:05
สัมนาการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

สัมนาการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

วันที่ 13-16 สิงหาคม 2557 ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

อ่านต่อ
ติดตามการปฏิบัติงาน ชพค - ชพส

ติดตามการปฏิบัติงาน ชพค - ชพส

วันที่ 4 - 5 สค.57 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร

อ่านต่อ
ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำทะเบียน

ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำทะเบียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนสมาชิก ชพค ชพส วันที่ 30-31 พค.57 ณ จ.หนองคาย

อ่านต่อ
ประชุมพัฒนาบุคลากร 15-19 มิย.57

ประชุมพัฒนาบุคลากร 15-19 มิย.57

การฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปี 57 ณ จ.ปทุมธานี

อ่านต่อ
ยินดีกับน้อง ๆ นักศึกษาฝึกงานค่ะ

ยินดีกับน้อง ๆ นักศึกษาฝึกงานค่ะ

ยิีนดีกับน้อง ๆ นักศึกษาฝึกงานค่ะ ที่ได้เสร็จสิ้นภารกิจฝึกงาน และน้อง ๆ ยังได้มอบของที่ระลึกอีกด้วยค่ะ

อ่านต่อ
มอบประกาศนียบัตรเรียนภาษาอังกฤษ

มอบประกาศนียบัตรเรียนภาษาอังกฤษ

เจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดมหาสารคาม เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเสร็จสิ้นแล้วค่ะ

อ่านต่อ