สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

หนังสือแจ้งยกเลิกหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

สังกัด เอกชน และเทศบาลตำบล ((คลิ๊ก))

 

 

วารสาร สร้างเสริมสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปี 2558

 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2558

 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2558

 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2558

   

  ประกาศ-ถอดถอน สมาชิกค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 เดือน สกสค.จ.มหาสารคาม

 ถอดถอนชื่อรายชื่อสมาชิก ชพค - ชพส ค้างชำระเงิน 3 เดือน มกราคม 2558 

 ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค - ชพส ค้างชำระเงิน 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2558 

 ถอดถอนรายชื่อสมาชิก ชพค - ชพส ค้างชำระเงิน 3 เดือน ธันวาคม 2557 

ประกาศชื่อรายชื่อสมาชิก ชพค - ชพส ค้างชำระเงิน 3 เดือน มกราคม 2558

 ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค - ชพส ค้างชำระเงิน 3 เดือน ธันวาคม 2557 

ถอนชื่อรายชื่อสมาชิก ชพค - ชพส ค้างชำระเงิน 3 เดือน พฤศจิกายน 2557 

 ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค - ชพส ค้างชำระเงิน 3 เดือน พฤศจิกายน 2557 

ถอนชื่อรายชื่อสมาชิก ชพค - ชพส ค้างชำระเงิน 3 เดือน ตุลาคม 2557 

 ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค - ชพส ค้างชำระเงิน 3 เดือน ตุลาคม 2557 

 ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค - ชพส ค้างชำระเงิน 3 เดือน กันยายน 2557 

 ถอนชื่อรายชื่อสมาชิก ชพค - ชพส ค้างชำระเงิน 3 เดือน สิงหาคม 2557 

 ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค - ชพส ค้างชำระเงิน 3 เดือน สิงหาคม 2557 

 

 ประกาศ-ถอดถอน สมาชิกค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 เดือน จังหวัดต่าง ๆ

  สกสค.จ.สตูล ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.สงขลา ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.สุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.ศรีสะเกษ ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.น่าน ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.น่าน ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.ตราด ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.เชียงราย ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.อุบลราชธานี ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.อุบลราชธานี ถอนชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.น่าน ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 


หนังสือประชาสัมพันธ์

 "โครงการสมาชิก ช.พ.ค. เกียรติยศ" กรณีสมาชิกมีอายุการเป็นสมาชิก 60 ปีขึ้นไป

 การบริหารงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)

 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี 2558

 สรุปงบหน้าแบบคำขอกู้โครงการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู

 แบบฟอร์มสมาชิกกรณีเกษียณอายุราชการ / เกษียณอายุก่อนราชการกำหนด / ลาออกจากราชการ ประจำปี 2557 

 โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 คณะกรรมการ สกสค.แจ้งหลักเกณฑ์สรรหาฯ เบื้องต้น

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

 โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 โครงการจัดสร้าง "พระพฤหัสบดี" 

 มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ที่ประสบอุทกภัย 

 หนังสือปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้าน 


แจ้งเปลี่ยนแปลงเอกสารชุดกู้ เอกสารแนบชุดกู้

ให้แนบเอกสารเพียงชุดเดียวแต่แบบฟอร์มการกู้เงินให้จัดทำ 2 ชุดเหมือนเดิมค่ะ

  ปรับปรุงเงื่อนไขเงินกู้ ช.พ.ค. เพิ่มเติม กรณี ผู้กู้ไม่มีหน่วยงานหักเงิน ณ ที่จ่าย (/5506 ลว 23 กพ. 2558) <<คลิ๊ก>>  

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. เพิ่มเติม (วันที่ 1 ตค.56) <<คลิ๊ก>>

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. (วันที่ 17 กค.56) <<คลิ๊ก>>

ผู้รับผลประโยชน์ต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ สกสค.เท่านั้นค่ะ

แบบฟอร์มคำขอกู้กรุณาไม่ต้องเย็บมาคะ หนีบหรือใช้ยางมัดก็ได้ค่ะ

หน้าคำนวณ 30% หากไม่มั่นใจเว้นไว้นะค่ะ ลงลายมือชื่อมาอย่างเดียวค่ะ หรือเขียนโดยดินสอดีกว่านะค่ะ เจ้าหน้าที่จะคำนวณให้อีกครั้งค่ะ

เกณฑ์การผ่อนชำระสามารถดาวโหลดได้ที่ Webboard ค่ะจะอยู่ในกระทู้คู่มือประกอบการกู้นะค่ะ

(21 ตค.54) หนังสือปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข

โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้าน <คลิ๊ก>

ลายมือชื่อการเงินและผอ.เขต (ต้องเป็นลายมือบุคคลกลุ่มนี้เท่านั้น) <คลิ๊ก> 

เอกสารประกอบคำขอกู้และเสนอคำแนะนำค่ะ <คลิ๊ก>

**********************************

 ตรวจสอบรายชื่อนำส่งธนาคารออมสิน <คลิ๊ก>

**********************************

ดาวโหลดแบบฟอร์มคำขอกู้ <คลิ๊ก>

       คู่มืออยู่ Webbord ด้านล่างนะค่ะ จะมีแบบฟอร์มคำขอกู้ที่สามารถเพิ่มตัวหนังสือได้และเพิ่มไม่ได้นะค่ะ

 


 

ตารางเงินสงเคราะห์รายศพประจำปี 2558
เดือน ช.พ.ค. ช.พ.ส.
มกราคม 438.00 244.00
กุมภาพันธ์ 586.00 263.00
มีนาคม 547.00 327.00
เมษายน 513.00 235.00
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

 ตารางเงินสงเคราะห์รายศพ ย้อนหลัง <<คลิ๊ก>>

   ข้อควรรู้ กรณีสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. เสียชีวิต (คลิ็๊ก)

   มีสมาชิกหลายท่านได้สอบถามเกี่ยวกับจำนวนการเก็บเงิน ช.พ.ค. / ช.พ.ส. ซึ่งคำถามที่พบบ่อย คือ

             1.จำนวนยอดการเรียกเก็บทำไมไม่เท่ากันทุก ๆ เดือน / ยอดการชำระเงินจะทราบได้อย่างไร / ชำระล่างหน้าได้หรือไม่ คำตอบ เนื่องจากในแต่ละเดือนสมาชิกเสียชีวิตของแต่ละเดือนจะไม่เท่ากันค่ะ เสียชีวิต 1 ศพ ก็จะนับเป็น 1 บาท จะตัดยอดการนับจำนวนผู้เสียชีวิตทุกวันที่ 20 ของทุกเดือนค่ะ หากเสียชีวิตจำนวนกี่ศพ ก็จะเป็นยอดการชำระในเดือนนั้น ๆ ทำให้ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าสมาชิกจะเสียชีวิตกี่รายค่ะ

            2.รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ห้อง ข้อควรรู้ของสมาชิก หรือ ((คลิ็๊ก)) เพื่อเข้าสู่ห้อง ข้อควรรู้ของสมาชิก (อยู่ด้านล่างสุดของหน้าค่ะ) เพราะเนื่องจากมีสมาชิกหลายท่านสงสัยว่าทำไมยอดการชำระของแต่ละเดือนไม่เท่ากัน และยอดการชำระมาจากไหน  

 

 

 

 หักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค./ช.พ.ส. ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สำหรับสมาชิกไม่มีสังกัด ทุกวันที่ 5 ของเดือน

 รายชื่อสมาชิกหักผ่านบัญชีค้างชำระ ณ วันที่ 5 เมษายน 2558 ช.พ.ค.  ช.พ.ส.

 หักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค./ช.พ.ส. ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สำหรับสมาชิก อบต. ทุกวันที่ 30 ของเดือน

 รายชื่อสมาชิกหักผ่านบัญชีค้างชำระ ณ วันที่  30 มีนาคม 2558 ช.พ.ค.  ช.พ.ส.

 สมาชิกที่หักผ่านบัญชีไม่ได้จะมี SMS แจ้งเข้าโทรศัพท์มือถือ ให้สมาชิกติดต่อชำระเงินโดยด่วนค่ะ

 หากมีรายชื่อการค้างชำระต้องมาชำระเงินสด ณ สกสค.จ.มหาสารคามและหากประสงค์จะหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยต่อ ให้มายื่นคำร้องหักผ่านบัญชีอีกครั้งค่ะ

 สำหรับหนังสือรับรองในการหักผ่านบัญชีกรุงไทย สามารถมาขอรับได้ที่ ณ สำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคามได้ค่ะ (จะไม่ส่งเป็นรายบุคคล)

 หากต้องการตรวจสอบว่าสามารถหักเงินสงเคราะห์ผ่านบัญชีได้หรือไม่  ให้นำสมุดบัญชีปรับยอดการชำระเงินหรือโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้หลังวันที่ 5 ของทุก ๆ เดือนค่ะกระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ ปรับปรุงเมื่อ

[สอบถาม] ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำ WebSite สกสค.จ.มหาสารคาม

เว็บมาสเตอร์ 14600/100 07/09/2011 21/01/2015 07:46

[ดาวโหลด] คู่มือและชุดกู้ค่ะ

Admin 23982/126 09/09/2011 17/12/2014 13:01

[รวบรวม] คำตอบที่สอบถามเรื่อง เงินกู้ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.  

เว็บมาสเตอร์ 231693/1488 12/09/2011 18/04/2015 13:48

[รวบรวม] คำตอบที่สอบถามเรื่อง เลข ชพค - ชพส ยอดค้างชำระ

เว็บมาสเตอร์ 23590/190 12/09/2011 08/04/2015 21:22

[สอบถาม] การดำเนินงานจัดการโครงการจัดสวัสดิการเงินกู้

เว็บมาสเตอร์ 5873/36 18/09/2011 02/12/2014 23:03

[ตามหาผู้ค้ำ] กรณีไม่มีผู้ค้ำค้ำประกัน

เว็บมาสเตอร์ 16533/133 06/10/2011 17/03/2015 18:10

ชื่นชม สกสค มหาสารคาม

ครูทางเหนือเจ้า 6791/29 07/10/2011 16/02/2015 09:03

สอบเรื่องเรื่องการกู้ของพนักงานมหาลัยค่ะ

ขวัญสุดา 932/10 24/06/2014 19/10/2014 16:22

เงินยืม ชพค 3 ล้านทำประกัน 9 ปี ถ้าครบ 9 ปี เขาบังคับทำประกันต่อหรือไม่

อนุพงษ์ ชุติธาดา 293/1 08/11/2014 11/11/2014 00:34

สอบถามเรื่องการนำเงินมาโป๊ะการกู้เงิน ชพคใ

soo 273/1 17/12/2014 19/12/2014 00:05

สอบถามข้อมูลคะ

SSSS 173/6 22/01/2015 09/03/2015 18:05

สอบถามการสมัครสมากชิก (อายุเกิน 35 ปี)

prem 187/2 22/01/2015 23/01/2015 10:22

สอบถามการสมัครเป็นสมาชิก ชพค.

ao 72/1 24/02/2015 26/02/2015 10:52

สอบถามการกู้ครับ

ณัฐสันต์ 28/3 06/04/2015 15/04/2015 00:26
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพครู

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพครู

ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคาม ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคาม

อ่านต่อ
กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ปี 2558

กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ปี 2558

ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.มหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2558

อ่านต่อ
สมาชิกเสียชีวิต

สมาชิกเสียชีวิต

ท่านผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคาม ได้มอบเงินจัดการศพให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต

อ่านต่อ
สัมนาการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

สัมนาการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

วันที่ 13-16 สิงหาคม 2557 ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

อ่านต่อ
ติดตามการปฏิบัติงาน ชพค - ชพส

ติดตามการปฏิบัติงาน ชพค - ชพส

วันที่ 4 - 5 สค.57 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร

อ่านต่อ
ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำทะเบียน

ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำทะเบียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนสมาชิก ชพค ชพส วันที่ 30-31 พค.57 ณ จ.หนองคาย

อ่านต่อ
ประชุมพัฒนาบุคลากร 15-19 มิย.57

ประชุมพัฒนาบุคลากร 15-19 มิย.57

การฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปี 57 ณ จ.ปทุมธานี

อ่านต่อ
ยินดีกับน้อง ๆ นักศึกษาฝึกงานค่ะ

ยินดีกับน้อง ๆ นักศึกษาฝึกงานค่ะ

ยิีนดีกับน้อง ๆ นักศึกษาฝึกงานค่ะ ที่ได้เสร็จสิ้นภารกิจฝึกงาน และน้อง ๆ ยังได้มอบของที่ระลึกอีกด้วยค่ะ

อ่านต่อ