สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

 

   

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

ประกาศของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ((คลิ๊ก))

ไม่มีโครงการช่วยเหลือข้าราชการให้อยู่ดีมีสุข

  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

 

 หนังสือแจ้งชะลอรับชุดกู้โครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ((คลิ๊ก))

 

หนังสือประชาสัมพันธ์ จาก สกสค.จังหวัด

 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรการศึกษา ประจำปี 2559 

 ขอเชิญชวนร่วมถวายพระพร 5 ธันวามหาราช 

 แจ้งระยะเวลาการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาปี 2558 

 ขอเสนอการประกันอุบัติเหตุหมู่โครงการพิเศษสำหรับบุคลากร ข้าราราชการครูและครอบครัว 

 หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียนประจำปี พ.ศ.2558 

 การชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค./ช.พ.ส. (กรณีเก็บเงินไม่ได้ ค้างชำระ) 

 สมาชิกท่านใดมาชำระหนี้ไตรมาสแล้วได้ใบสำคัญรับเงินให้มารับใบเสร็จได้ที่ สกสค.จ.มหาสารคาม ด่วน!  

 แจ้งสมาชิก! กรณีสมาชิกย้ายสังกัดไปจังหวัดอื่น ๆ (สำคัญมากค่ะ) 

 ชี้แจงการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ และการทำประกันอุบัติเหตุและสินเชื่อปลอดภัย 

 "โครงการสมาชิก ช.พ.ค. เกียรติยศ" กรณีสมาชิกมีอายุการเป็นสมาชิก 60 ปีขึ้นไป

 การบริหารงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)

 สรุปงบหน้าแบบคำขอกู้โครงการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

 โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 โครงการจัดสร้าง "พระพฤหัสบดี" 

 หนังสือปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ไม่เกิน 3 ล้าน 


หนังสือประชาสัมพันธ์ จาก สกสค.ส่วนกลาง

 ปีที่ 11 ฉบับที่ 156 "สกสค.ร่วมกับคุรุสภา จัดพิธีบวงสรวง ฯพณฯ ทวี บุญยเกตุ พร้อมรับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิ 117,143 บาท "

 ปีที่ 11 ฉบับที่ 155 "คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สกสค. ถก 3 ประเด็นหลักเห็นพ้องเร่งดำเนินการ"

 ปีที่ 11 ฉบับที่ 154 "สกสค.รับมอบทุนการศึกษา 4,700,000 บาท จากธนาคารออมสินในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2558"

 ปีที่ 11 ฉบับที่ 153 "The color full of heart คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดออกแบบปกไดอารี่ สกสค.ประจำปี 2559"

ปีที่ 11 ฉบับที่ 152 "สกสค.ขานรับนโยบาย รมว.ศึกษาธิการ มอบหมายคณะผู้บริหารเร่งดำเนินการ"

 ปีที่ 11 ฉบับที่ 151 "รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบาย ผู้บริหาร สกสค. เดินหน้าสางปัญหาหนี้สินครู ยันปรับลุกส์ใหม่ปี 59"

 ปีที่ 11 ฉบับที่ 150 "ประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร สกสค. แจงงานต้อนรับรัฐมนตรี ศธ"

 ปีที่ 11 ฉบับที่ 149 "สกสค. ทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลและเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่สมาชิก ชพค- ชพส ที่ล่วงลับ"

 ปีที่ 11 ฉบับที่ 148 "งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียญ สกสค.ปี 2558"

 ปีที่ 11 ฉบับที่ 147 "สกสค. จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร"

 ปีที่ 11 ฉบับที่ 146 "สกสค. ประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoissuership) รูปแบบการบริหารจัดการเงินกู้ ช.พ.ค."

 ปีที่ 11 ฉบับที่ 145 "การประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546"

 ปีที่ 11 ฉบับที่ 144 "12 ปี สกสค. ยกย่องเชิดชูเกียรติ "ครูดีมีทุกวัน" ทั่วประเทศ "

 ปีที่ 11 ฉบับที่ 143 "ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2558"

 ปีที่ 11 ฉบับที่ 142 "สกสค. ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยฯ"

 ปีที่ 11 ฉบับที่ 141 "สกสค. 77 จังหวัดพร้อมใจน้อมถวายเป็นพระราชสดุดีแด่สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ"

  

ประกาศ-ถอดถอน สมาชิกค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 เดือน สกสค.จ.มหาสารคาม

 ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเงิน 3 เดือน พฤศจิกายน 2558 

 ถอดถอนรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเงิน 3 เดือน ตุลาคม 2558 

 ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเงิน 3 เดือน ตุลาคม 2558 

 ถอดถอนรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเงิน 3 เดือน กันยายน 2558

 ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเงิน 3 เดือน กันยายน 2558 

 ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเงิน 3 เดือน สิงหาคม 2558 

 ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเงิน 3 เดือน สิงหาคม 2558

ถอดถอนรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเงิน 3 เดือน กรกฎาคม 2558

 ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเงิน 3 เดือน กรกฎาคม 2558 

 ถอดถอนรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเงิน 3 เดือน มิถุนายน 2558 

 ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเงิน 3 เดือน มิถุนายน 2558

 ถอดถอนรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเงิน 3 เดือน พฤษภาคม 2558 

 ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค - ชพส ค้างชำระเงิน 3 เดือน พฤษภาคม 2558

 ถอดถอนรายชื่อสมาชิก ชพค - ชพส ค้างชำระเงิน 3 เดือน เมษายน 2558

 ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค - ชพส ค้างชำระเงิน 3 เดือน เมษายน 2558 

 

 ประกาศ-ถอดถอน สมาชิกค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 เดือน จังหวัดต่าง ๆ

  สกสค.จ.เชียงราย ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.สุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.แพร่ ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.สมุทรสาคร ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.สมุทรสงคราม ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.สมุทรสาคร ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน 

  สกสค.จ.ร้อยเอ็ด ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. ค้างชำระเกิน 3 เดือน

 

 

วารสาร สร้างเสริมสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปี 2558

 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2558

 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2558

 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2558

 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2558

 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2558

 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2558

 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2558

 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม 2558

 


 

ตารางเงินสงเคราะห์รายศพประจำปี 2559
เดือน ช.พ.ค. ช.พ.ส.
มกราคม 501.00 232.00
กุมภาพันธ์ 596.00 308.00
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ตารางเงินสงเคราะห์รายศพ ย้อนหลัง <<คลิ๊ก>>

   ข้อควรรู้ กรณีสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. เสียชีวิต (คลิ๊ก)

   มีสมาชิกหลายท่านได้สอบถามเกี่ยวกับจำนวนการเก็บเงิน ช.พ.ค. / ช.พ.ส. ซึ่งคำถามที่พบบ่อย คือ

             1.จำนวนยอดการเรียกเก็บทำไมไม่เท่ากันทุก ๆ เดือน / ยอดการชำระเงินจะทราบได้อย่างไร / ชำระล่างหน้าได้หรือไม่ คำตอบ เนื่องจากในแต่ละเดือนสมาชิกเสียชีวิตของแต่ละเดือนจะไม่เท่ากันค่ะ เสียชีวิต 1 ศพ ก็จะนับเป็น 1 บาท จะตัดยอดการนับจำนวนผู้เสียชีวิตทุกวันที่ 20 ของทุกเดือนค่ะ หากเสียชีวิตจำนวนกี่ศพ ก็จะเป็นยอดการชำระในเดือนนั้น ๆ ทำให้ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าสมาชิกจะเสียชีวิตกี่รายค่ะ

            2.จำนวนสมาชิก / รายชื่อสมาชิก ที่เสียชีวิตทั่วประเทศ สามารถเข้าไปดาวโหลดได้ที่ สกสค.ส่วนกลาง 

ช.พ.ค. 8 คือ แสดงจำนวนสมาชิก / ช.พ.ค. 9 คือ รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต

                    (ช.พ.ค. 8 <<คลิ๊ก>>)  /   (ช.พ.ค.9 <<คลิ๊ก>>)

ช.พ.ส. 9 คือ รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต / ช.พ.ส. 10 คือ แสดงจำนวนสมาชิก

                    (ช.พ.ส. 9 <<คลิ๊ก>>)  /   (ช.พ.ส.10 <<คลิ๊ก>>)

หมายเหตุ : คลิ๊กเข้าไปแล้วสามารถเลือกเดือนที่ต้องการดูรายการได้เลยนะค่ะ แนะนำให้ใช้ web browser :   FireFox /  Google Chrome หรือหากไม่สามารถดาวโหลดได้สามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคาม ได้ค่ะ


 

 

 

 หักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค./ช.พ.ส. ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สำหรับสมาชิกไม่มีสังกัด ทุกวันที่ 5 ของเดือน

 รายชื่อสมาชิกหักผ่านบัญชีค้างชำระ ณ วันที่ 5 กันยายน 2558 ช.พ.ค.  ช.พ.ส.

 หักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค./ช.พ.ส. ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สำหรับสมาชิก อบต. / เทศบาล / เอกชน ทุกวันที่ 30 ของเดือน

 รายชื่อสมาชิกหักผ่านบัญชีค้างชำระ ณ วันที่  30 ตุลาคม 2558 ช.พ.ค.  ช.พ.ส.

 สมาชิกที่หักผ่านบัญชีไม่ได้จะมี SMS แจ้งเข้าโทรศัพท์มือถือ ให้สมาชิกติดต่อชำระเงินโดยด่วนค่ะ

 หากมีรายชื่อการค้างชำระต้องมาชำระเงินสด ณ สกสค.จ.มหาสารคามและหากประสงค์จะหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยต่อ ให้มายื่นคำร้องหักผ่านบัญชีอีกครั้งค่ะ

 สำหรับหนังสือรับรองในการหักผ่านบัญชีกรุงไทย สามารถมาขอรับได้ที่ ณ สำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคามได้ค่ะ (จะไม่ส่งเป็นรายบุคคล)

 หากต้องการตรวจสอบว่าสามารถหักเงินสงเคราะห์ผ่านบัญชีได้หรือไม่  ให้นำสมุดบัญชีปรับยอดการชำระเงินหรือโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้หลังวันที่ 5 ของทุก ๆ เดือนค่ะกระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ ปรับปรุงเมื่อ

[สอบถาม] ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำ WebSite สกสค.จ.มหาสารคาม

เว็บมาสเตอร์ 15319/106 07/09/2011 07/02/2016 13:55

[ดาวโหลด] คู่มือและชุดกู้ค่ะ

Admin 24634/126 09/09/2011 31/07/2015 13:46

[รวบรวม] คำตอบที่สอบถามเรื่อง เงินกู้ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

เว็บมาสเตอร์ 257052/1554 12/09/2011 01/02/2016 10:53

[รวบรวม] คำตอบที่สอบถามเรื่อง เลข ชพค - ชพส ยอดค้างชำระ

เว็บมาสเตอร์ 29893/223 12/09/2011 04/02/2016 13:16

[สอบถาม] การดำเนินงานจัดการโครงการจัดสวัสดิการเงินกู้

เว็บมาสเตอร์ 6193/36 18/09/2011 02/12/2014 23:03

[ตามหาผู้ค้ำ] กรณีไม่มีผู้ค้ำค้ำประกัน

เว็บมาสเตอร์ 18260/138 06/10/2011 18/08/2015 14:40

ชื่นชม สกสค มหาสารคาม

ครูทางเหนือเจ้า 7078/29 07/10/2011 16/02/2015 09:03

สอบเรื่องเรื่องการกู้ของพนักงานมหาลัยค่ะ

ขวัญสุดา 1228/14 24/06/2014 28/07/2015 23:52

สอบถามการสมัครเป็นสมาชิก ชพค.

ao 287/1 24/02/2015 26/02/2015 10:52

สอบถามการกู้ครับ

ณัฐสันต์ 324/3 06/04/2015 15/04/2015 00:26

เคยติดบูโร มาก่อน จะมีโอกาสกู้ผ่านไหมครับ

สมหวัง 303/1 26/04/2015 28/04/2015 23:00

ครูเอกชนกู้และค้ำกันเองได้ไหมครับ

ครูเอกชน มหาสารคาม 222/1 30/04/2015 17/05/2015 13:51

สอบถามเรื่องการกู้ ชพค คับ

ครู 385/3 20/05/2015 21/05/2015 13:36

จะสามารถยื่นกู้ได้ตอนไหนคับ

สุภาพ 407/2 24/06/2015 05/07/2015 13:17

kkkk

kkk 197/5 27/07/2015 17/08/2015 09:32

เปิดให้กู้หรือยังคะ

แหม่ม 84/1 10/12/2015 14/12/2015 00:51
สมาชิก ชพส เสียชีวิต

สมาชิก ชพส เสียชีวิต

ผอ.สกสค.จ.มหาสารคาม มอบเงินค่าจัดการศพ 200,000 บาท ให้แก่ทายาท นายสังคม พันแสง เลขสมาชิก ชพส.242639

อ่านต่อ
สมาชิก ชพค เสียชีวิต

สมาชิก ชพค เสียชีวิต

ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคามได้มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต   นายธวัฒ เทพไชย เลขที่ ช.พ.ค. 1110658 ณ วันที่ 27 ก.ค.2558

อ่านต่อ
มอบกระเช้าของขวัญแก่ ผอ.จ.มหาสารคาม

มอบกระเช้าของขวัญแก่ ผอ.จ.มหาสารคาม

คณะกรรมการ สกสค.จ.มหาสารคามได้มอบกระเช้าของขวัญแก่ผู้อำนวยการ สำนักงาน                     &nbs...

อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จ.มหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จ.มหาสารคาม

ผู้อำนวยการ สกสค.จ.มหาสารคามประชุมร่วมกับคณะกรรมการ สกสค. และคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครู จ.มหาสารคาม ณ วันที่ 15 ก.ค.2558

อ่านต่อ
สมาชิก ช.พ.ส. เสียชีวิต

สมาชิก ช.พ.ส. เสียชีวิต

ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคามได้มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต     นางดา  วังหนองเสียว เลขที่ช.พ.ส. 45986 ณ วันที่ 15 ก.ค.2558

อ่านต่อ
สมาชิก ช.พ.ค.เสียชีวิต

สมาชิก ช.พ.ค.เสียชีวิต

ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคามได้มอบค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต         นายประเสริฐ  มหานา เลขที่ ช.พ.ค.318554 ณ วันที่ 14 ก.ค.2558

อ่านต่อ
สมาชิก ช.พ.ส. เสียชีวิต

สมาชิก ช.พ.ส. เสียชีวิต

ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคามได้มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต        นายประเสริฐ  มหานา เลขที่ ช.พ.ส.164326 ณ วันที่ 14 ก.ค.2558

อ่านต่อ
สมาชิกเสียชีวิต

สมาชิกเสียชีวิต

ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคาม ได้มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต              นายศิริกุล  วิชยานนท์ สมาชิก ช.พ.ค...

อ่านต่อ
สมาชิก ช.พ.ส. เสียชีวิต

สมาชิก ช.พ.ส. เสียชีวิต

ท่านผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคามได้มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต        นางไพฑูรย์  วงศ์ชารี เลขที่ช.พ.ส.58957 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

อ่านต่อ
สมาชิก ช.พ.ค.เสียชีวิต

สมาชิก ช.พ.ค.เสียชีวิต

ท่านผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จ.มหาสารคาม ได้มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต    นายวงเวียน  ไชยคำ เลขที่ ช.พ.ค.550685ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558

อ่านต่อ